Influensavaksinen har kommet

Rana kommune har mottatt årets influensavaksiner og disse blir nå distribuert ut til legekontorene. Tilhører du risikogruppen anbefales du å kontakte fastlegekontoret ditt for å få satt influensavaksinen.

Tar du vaksine hos fastlegen er det en egenandel på 50 kroner. Har du frikort er vaksineringen helt gratis.

Helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om influensavaksine av arbeidsgiveren.

Influensavaksinen må tas hvert år om man skal være beskyttet mot årets influensavirus. Fjorårets influensavaksine fungerer ikke i år, og covid-19 vaksine gir heller ingen beskyttelse mot influensa.

 

Disse anbefales å ta influensavaksine:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser