Høring og offentlig ettersyn av plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73

Utvalg for miljø, plan og ressurs vedtok i møte 30.09.2021 å sende plan 2182 - Detaljregulering for Nordlandsveien 73 på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av fire nye boenheter i Nordlandsveien 73 (sanitetshuset/kløvertunet), både i hovedetasjen og i underetasjen. Planen skal også sikre gode løsninger som ivaretar overordnede krav når det gjelder uteoppholdsareal, parkering, adkomst og avfallsordning. Selve bygningsmassen blir ikke vesentlig endret, med unntak av fasadetiltak i forbindelse med oppgradering av fasaden og støysikring.

I dag består bygget av forsamlings- og beredskapslokale i underetasjen og en leilighet i hovedetasjen. Resten av hovedetasjen står tom. Adkomsten til hovedetasjen er fra Nordlandsveien, og adkomsten til underetasjen er fra Toranesgata.

Planforslaget vurderes ikke til å utløse krav om konsekvensutredning i henhold til § 6, § 7 og § 8 i Forskrift om konsekvensutredning.

Hva betyr høring og offentlig ettersyn?

Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har betydning for saken.

Hva mener du om dette?

Hvis du har innspill må du sende dem til oss før 19.11.2021. Send dem på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Du kan også levere dem på Servicetorget. Du må merke innspillet med saksnummer 2017/1160.

Plandokumentene finner du på nederst på denne nettsiden eller på servicetorget eller Rana bibliotek.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.