Fastlegeordningen - flytting av pasienter

Rana kommune har for tiden seks ledige fastlegehjemler. Pasientlister uten fastlege ivaretas av vikarer. For å bedre rekrutteringen til ledige hjemler, ønsker kommunen å redusere størrelsen på de største pasientlistene som står uten fastlege i fastlegeordningen.

Cirka 300 tilfeldige pasienter flyttes nå fra pasientliste uten fastlege på Torget legesenter til fastlege Jacob Lindkvist på Rana lokalmedisinske senter. Utvalget og flyttingen utføres av Helfo. Personer som flyttes vil fortsatt ha rett til bytte fastlege inntil to ganger i inneværende kalenderår. Flyttingen gjelder fra 1. november 2021.  

Forsøker å gjøre det attraktivt

Det er vanskelig å rekruttere til ledige fastlegehjemler, men kommunen forsøker å gjøre det attraktivt for nye leger å etablere seg som fastlege i Rana. Tre av de ledige fastlegehjemlene, og en ny fastlegehjemmel, er nå utlyst med søknadsfrist 10. november. Rana kommune har totalt 29 fastlegehjemler.