Bostøtte

B ostøtte er for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Søknadsfristen er den 25. i måneden. Svar og utbetaling er den 20. i måneden etter.

På flyttefot til Mellomvika

Tildelingskontoret i Rana kommune har flyttet til Mellomvika 5. Flyttingen skjedde 1. september. Rana Lokalmedisinske Senter flytter til samme bygg 4. oktober.

Nedjustert TISK - fem nye positive siste tre dager

Fra mandag 27. september skal alle landets kommuner innføre nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Målsettingen er fortsatt å begrense smittespredning, men med minst mulig inngrep i hverdagen til den enkelte.

Hammerveien blir forkjørsveg

Hammerveien i Rana er nå skiltet som forkjørsveg.

Offentlig ettersyn - snøskuterløype i Virvassdalen

​Utvalg for miljø, plan og ressurs har vedtatt å legge et forslag til en videreføring av isfiskeløypa i Virvassdalen ut på offentlig ettersyn. ​

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Plan 3078 - Svenskveien 195

Kommunestyret har i møte 07.09.2021 vedtatt reguleringsplan 3078 - Svenskveien 195.