Nød- og vakttelefoner

Vakttelefoner
Instans Krisetelefoner e-post/nettside
Vakttelefon vei​ (kun vinterhalvåret) For melding om skade eller feil på vei, dårlig brøyting eller strøing 952 54 423 veier@rana.kommune.no
Vakttelefon vann ​og avløp (utenom kontortid) For henvendelser knyttet til offentlig vannbehandlingsanlegg, vannforsyning eller transport og rensing av avløpsvann. 959 15 200
Krisesenteret 75 14 49 44 (døgnåpent) ​
Legevakt 116117 (kveldstid)​
Helgelandssykehuset Mo​ 75 12 51 00​ www.helgelandssykehuset.no
Tannlegevakt www.nfk.no ​
Alarmtelefon for barn og unge​ 116111 www.barnevernvakt.no
Brann nød​ 110
Politi nød​ 112
Medisinsk nød​/ambulanse 113
Melde om skadet vilt​ 02800 (Politi) ​
Fylkesmannen i Nordland 75 53 15 00​ fmnopost@fylkemannen.no