Språk- og arbeidspraksis

HR-avdelingen har det sentrale ansvaret for språk- og arbeidspraksis i Rana kommune. Forespørsler om praksismuligheter i kommunens tjenester rettes til hver enkelt avdeling i kommunen. 

  

Språk- og arbeidspraksis