Lønns og arbeidsforhold

Havmann Ulla Myhre Åpenhet, respekt, samarbeid og tillit (ÅRST) er vårt felles verdigrunnlag og er basis for alt vi gjør. Som ansatt er du Rana kommunes viktigste ressurs.

Vi er opptatt av at du som medarbeider trives i din daglige jobb og sammen med dine kolleger. Trivsel og mestring er viktig for et godt arbeidsmiljø, fagmiljø og kvalitet i tjenestene. En forutsetning for dette er at du har muligheter for personlig og faglig utvikling. Dette er med på å fremme godt medarbeiderskap og er selve grunnlaget for yrkesstolthet og arbeidsglede.

Lønn, forsikring og pensjon