Ledige stillinger - jobb hos oss

Vil du sammen med oss bidra til å skape et godt liv for tusenvis av innbyggere? 

Se her for å finne ledig stilling i Rana kommune

Rana kommune har om lag 2 000 medarbeidere. Det strategiske målet er at kommunen skal kjennetegnes av god tjenesteproduksjon, spennende og utviklende arbeidsoppgaver, godt lederskap og som arena for medarbeiderutvikling som gir stolte medarbeidere. 

Her finner du informasjon om oss som arbeidsgiver, og hvorfor du bør komme å jobbe hos oss.

I Rana kommune finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Dette er mulig i en så mangfoldig organisasjon som Rana kommune.

Vi søker hele tiden etter nye medarbeidere. Du er velkommen til å søke både som nyutdannet og som mer erfaren arbeidstaker.

Rana kommune skal kjennetegnes for god og utviklingsorientert personalpolitikk, der medarbeidere opplever å få utvikle sin kompetanse og prestere på sitt beste. Våre strategiske mål er:

 • faste heltidsstillinger
 • god lønns- og livsfasepolitikk
 • fleksibel arbeidstidsordning innenfor forsvarlig drift
 • utviklingsmuligheter i jobben
 • nye arbeidsformer som stimulerer til innovasjon og utvikling
 • trivselstiltak på de ulike arbeidsplassene
 • ar vi gjør det vi sier (walk-the-talk)

Verdier

Verdiene våre skal være retningsgivende for arbeidet vi gjør, og for hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

Vi er en kommune som opptrer i samsvar med våre verdier om 

 • åpenhet
 • respekt
 • samarbeid 
 • tillit 

Rana kommune er en inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Kommunen er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Etiske retningslinjer 

Her finner du våre etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte (PDF, 52 kB)

Vil du bli lærling?

Her kan du lese mer om hvordan du kan bli lærling i Rana kommune. 

Sommerjobb

Vi starter rekruttering til sommerjobber i februar hvert år.  For de aller fleste sommerjobbene i kommunen krever vi at du fyller 18 år i løpet av inneværende år, og i  noen stillinger er det en fordel å ha førerkort.

Finn utlyste sommerjobber her.