Lærling i Rana kommune

Rana kommune kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, og lønn under utdanning. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

Slik blir du lærling

Rana kommune har et hovedopptak av lærlinger hvert år. Du kan se og søke på stillinger som lærlinger på siden for Rana kommune sine utlyste stillinger. Dette skjer en gang i året rundt februar/mars. Hvis du ønsker læreplass i hovedopptaket, må du huske å søke i vigo.

Du kan også søke om læreplass hos oss på et annet tidspunkt som blir vurdert hvis vi har ledige læreplasser i faget. Søknaden sendes til HR-avdelingen@rana.kommune.no.

Behandling av søknad

Hvis du er en kvalifisert søker, får du innkalling til intervju via epost. Tilbud om læreplass blir sendt ut digitalt fortløpende etter intervju og sjekk av referanse. Alle som har søkt innen fristen får svar innen juni. Om du takker ja på tilbud om læreplass er det oppstart i august.

Lønn

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du vil tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Lån og stipend

Lærlinger kan søke stipend og lån i læretiden. Godkjent lærekontrakt brukes som dokumentasjon. Søke om stipend og lån hos Lånekassen.

 

Praktisk informasjon til lærlinger i Rana kommune

Roller

Du har rett til å få den opplæringen etter læreplanen for faget eller individuell læreplan. Det betyr
rett til å få veiledning, hjelp og informasjon. For å hjelpe deg har kommunen etablert et system
med mange ulike roller. Les mer om dem under.