Nybygging og ombygging av landbruksveier

Kommunen må godkjenne bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier.