Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.