Plantevern

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr. Det kan også brukes som vekstregulering og nedsviing. 

Integrert plantevern (IPV)

Integrert plantevern er å ta i bruk alle de teknikkene og metodene som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Alle yrkesbrukere av plantevernmidler er pålagt å sette seg inn i og bruke prinsippene for integrert plantevern.

Noen av prinsippene for IPV er:

  • vekstskifte
  • tilpasset gjødsling, kalking, drenering og vanning
  • bærekraftige biologiske, mekaniske eller ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder skal alltid foretrekkes hvis de er tilstrekkelig effektive
  • redusert sprøytemiddelbruk

 

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig i 10 år.

Det er Mattilsynet som har ansvar for ordningen med autorisasjonsbevis. På Mattilsynet sine hjemmesider finner du mer informasjon om aktuelle kurs. 

 

Økologisk landbruk

 

 

Debio-godkjenning

 

Hvis du ønsker å få godkjent bedriften din for økologisk produksjon, kan du lese mer på Debio sine hjemmesider.

 

Tilskudd til økologisk produksjon

Du får tilskudd for antall husdyr og tilskudd for areal som er omlagt eller under omlegging til økologisk produksjon. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.