Nydyrking

Skal du dyrke nye areal til jordbruksformål?

Hvis du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Du må utarbeide en plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området du skal nydyrke.