Hvis du arver, kjøper eller får en fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er landbrukskontoret som avgjør søknader om konsesjon.