Fritak fra konsesjon

Hvis du overtar en konsesjonsfri eiendom, må du likevel som oftest sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

De fleste eiendomsoverdragelsene er konsesjonsfrie. Det er fordi det er gjort mange unntak fra konsesjonsplikt i konsesjonsloven. Hvis du skal overta en konsesjonsfri eiendom, må du sende en egenerklæring for å bekrefte denne konsesjonsfriheten.

Send inn egenerklæring om konsesjonsfrihet