Varsling om skadet eller påkjørt vilt

Hvis du kommer over skadet eller påkjørt vilt, må du

  • ringe kommunen på telefon 75 14 50 00 i arbeidstiden
  • politiet på telefon 02800 etter arbeidstid