Tilskudd til drift av beitelag

Beitelag kan få støtte til drift for å samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. 

Hvem kan søke?

Organiserte beitelag som er godkjent av kommunen. Beitelaget må bestå av minst to aktive medlemmer med dyr på utmarksbeite. Både laget og alle medlemmene må ha organisasjonsnummer.

 

Hvordan søker jeg?

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. 

Søk om tilskudd til organisert beitebruk

 

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. november.