Avløsing ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid er en refusjonsordning som legger til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få hjelp til avlastning. 

Hvem kan søke? 

Alle landbruksforetak som har husdyr og er berettiget produksjonstilskudd kan søke om avløsing ved ferie og fritid.  

 

Slik søker du 

Du søker om tilskudd på et elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten.  

Søk om tilskudd til avløsing ved ferie og fritid 

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. oktober. De avløserutgiftene som foretaket har hatt etter 15. oktober, kan du etterregistrere fram til 10. januar.    

 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd? 

Du kan få utbetalt avløsertilskudd på bakgrunn av de faktiske utgiftene du har hatt til avløsing.  

  • Grunnlaget for hva som blir refundert, blir beregnet ut fra gjennomsnittet av dyretallet ditt på telledatoene 1. mars og 1. oktober. 

  • For sau og ammegeit er det antallet dyr som foretaket disponerer 1. mars, som bestemmer tilskuddsgrunnlaget.

  • For slaktegris, gjess, kalkuner, ender og slaktekylling er det antallet dyr som er slaktet i løpet av året, som bestemmer tilskuddsgrunnlaget.