Tilskudd ved produksjonssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. 

 

Du kan lese mer om tilskudd ved produksjonssvikt på Landbruksdirektoratet sine sider.