Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 

Du kan lese mer om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet sine sider.