Plantevern

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugress, insekter eller andre skadedyr. De kan også brukes som vekstregulering og til nedsviing.