Nydyrking

Skal du dyrke nye areal til jordbruksformål?

Hvis du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Du må utarbeide en plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området du skal nydyrke. 

 

 

Du kan lese mer om det å søke om tilskudd til nydyrking på Landbruksdirektoratet sin sider.