Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Spesielle miljøtiltak er miljøtiltak som går lenger enn det som er forventet av vanlig jordbruksdrift. Midlene skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket.