Kommunalt landbruksfond

Hensikten med landbruksfondet, er å gi rimelige lån til landbruksnæringen.