Tilskudd til drenering

Dreneringstilskuddet skal stimulere til økt kvalitet på jordbruksjord som allerede er grøftet. Det skal også redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet. Hvis du eier et jordbruksareal som du leier ut, kan du også få tilskudd.  

 

Søk om statlig dreneringstilskudd