Ord og begrep

I lista nedenfor finner du forklaringer på noen av de ordene og begrepene vi bruker når vi snakker og skriver om utslippstillatelser.