Søknader som motorferdselsnemnda skal behandle, må være levert inn senest tre uker før møtedato.

Møtedatoer 2020/2021

Høsthalvår:  

  • torsdag 2. september
  • torsdag 14. oktober
  • fredag 26. november
  • onsdag 15. desember

 

Sted: møterom Klokkerhagen, 1. etasje i rådhuset. Alle dagene klokka 10.00.

 

Sakslister til møtene finner du i artikkelen om møteplaner og saksdokumenter. 

Nemnda har tre medlemmer som er valgt for perioden 2019-2023. 


Medlemmer

Jan Erik Arnøy (AP) (leder) - vararepresentant Hans Myrnes (H)
Mari Præsteng (H) - vararepresentant Lone Lysholm (SV)
Johan Petter Røssvoll (SP) - vararepresentant Johnny Ronesen (FrP)

Varamedlemmene er personlige.