Har du en nedgravd oljetank?

Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Hvis du har en nedgravd oljetank, må du tømme den og grave den opp. 

Jeg har en oljetank, hva må jeg gjøre?

  • Du må tømme og rense oljetanken før den graves opp. Du må levere restolje, vaskevann og eventuelt skitten tank til et avfallsmottak som kan ta i mot farlig avfall. Disse foretakene er godkjente til å gjøre denne jobben:
  • Grave opp oljetanken. 
    Det er mange aktører som kan gjøre dette etter at tanken er tømt og renset av et godkjent foretak.
  • Levere oljetanken til et godkjent mottak.
  • Sende kommunen en e-post om at tanken er fjernet.