Pass på landbruksplasten

Landbruket bruker mye plast i ulike former. Rundballeplast, for eksempel. Den er et lite velkomment syn i landskapet hvis den blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag. Men heldigvis er plast et materiale som egner seg godt til gjenvinning.