Driftstilskudd lag og foreninger

Rana kommune gir årlig driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsfrist er 15.mars. 

Søknadsskjema blir tilgjengelig i januar. 

Forskrift om tildeling til kulturelle formål, Rana, Nordland, sier noe om de forskjellige tilskuddsordningene innenfor kulturfeltet, prinsippene bak, og hvem som kan søke tilskudd:

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana, Nordland