Oppstartstilskudd

Rana kommune forsøker på ulike måter å stimulere og legge til rette for et mangfoldig, kreativt og aktivt kulturliv i Rana. Gjennom økonomiske støtteordninger til frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet, vil kommunen bidra til skaperglede, personlig utfoldelse og gi innbyggerne i kommunen gode opplevelser, og på den måten bidra til det gode liv i Rana.

Søknadsfrist: 15.mars

Send søknad til postmottak@rana.kommune.no eller
Rana kommune, postmottak, Postboks 173, 8601  Mo i Rana,
 

Merk søknaden med oppstartstilskudd