Rana Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i hver kommune, og består av alle idrettslag i kommunen som er medlem i Norsk Idrettsforbund (NIF).

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Og være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsene og kommunen. 

Rådet fordeler lokale idrettsmidler til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF

Verv Rana Idrettsråd

Kasserer (Styremedlem)         Ronny Edvartsen

Styremedlem                         Grethe Mari Mathisen

Sekretær (Styremedlem)        Hilde Sandstedt

Varamedlem                           Emil Myrvang Sorsell

Leder                                      Eyvind Strømnes

Varamedlem                           Stein Kyrre Ulstad

Nestleder                                Anders Vonstad

Styremedlem                           Peter Wright

Styremedlem                            Maja Solhaug Åkenes

 

Finn ditt idrettsråd på Norges idrettsforbund sine nettsider

her 

Besøk Rana idrettsråd på facebook  

Rana Idrettsråd