Retningslinjer

Her finner du retningslinjene for trening i Ranahallen.

Ansatte ved Moheia Fritidspark er å forstå som eierrepresentant for Rana kommune. Idrettslag plikter å følge eventuelle veiledninger som blir gitt av våre ansatte.

I treningstiden må lagene tilrettelegge for eventuell rengjøring av utstyr, rydding osv.