KREATIV FRITID - for ungdom og voksne

Kreativ fritid er et aktivt møtested for personer med funksjonsnedsettelser, deres nærmeste nettverk og ledsagere.

Et tilbud til deg som er 14 år og eldre.

Kreativ fritid er et aktivt møtested for personer med funksjonsnedsettelser og ledsagere. Det er også greit å komme alene hvis du ønsker det.

Når vi møtes planlegger vi hva vi skal gjøre resten av halvåret ut i fra interesser og ønsker for opplevelser. Aktivitetene kan være både ute og inne.

  • Kreativ fritid har base i vårt eget aktivitetslokale, som har god tilgjengelighet 

Vil du vite mer om aktiviteten? Ta kontakt med prosjektleder Liv Karin Rørvik tlf. 952 54 223