Kreftomsorg

Rana kommune har 3 kreftsykepleiere, som har som jobb å bistå kreftsyke og deres pårørende i hverdagen.

Vår oppgave er å være en kontakt i alle faser av kreftsykdom. Vi kartlegger og sørger for hjelp fra de riktige instansene i kommunen, og har fokus på livskvalitet og verdighet.

Vi jobber tverrfaglig og har nært samarbeid med andre involverte, for eksempel fastlege, sykehus, NAV, HELFO, fysioterapeuter og hjelpemiddelsentral.

Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft. Sykdommen rammer familier og enslige, unge og gamle. Vi reagerer forskjellig både fysisk og psykisk. Når sykdommen inntreffer blir mange problemstillinger aktuelle. Utfordringer som endrer seg gjennom sykdomsforløpet og som de færreste av oss reflekterer over i en vanlig, frisk hverdag. Å vite at noen på hjemstedet ditt kan gi råd og støtte i en vanskelig periode i livet, håper vi skaper trygghet.

Du trenger ikke henvisning, du eller andre på dine vegne kan bare ringe oss, så gjør vi en nærmere avtale med deg og dine.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Kreftomsorgen i Rana kommune på facebook

 

Søk kreftsykepleie  Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)