Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i Rana kommune kan bistå med kartlegging av mulig begynnende demenssykdom, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Hva gjør hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, tildelingskontoret og annet helsepersonell i kommunen. Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demenssykdom, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende.

Hukommelsesteamet kan bistå med:

 • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demenssykdom. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
 • Råd og veiledning til pasienten selv og pårørende.
 • Oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten.
 • Tilrettelegging i daglige aktiviteter, herunder enkle hjelpemidler og dagtilbud.
 • Oppfølging cirka hver 6. måned.

Hvordan henvise til hukommelsesteamet?

 • Snakke med fastlegen til den det gjelder.
 • Sende bekymringsmelding skriftlig eller per telefon til tildelingskontoret.
 • Personen selv kan ta kontakt.
 • Hjemmetjenesten eller annet helsepersonell.

Vil du være med på pårørendeskole?

Hver høst blir det arrangert pårørendeskole i regi av hukommelsesteamet. Pårørendeskolen er for de som er pårørende til personer med demenssykdom.

Pårørendeskolen arrangeres på kveldstid, og går igjennom temaer som

 • sykdomsforløp
 • hjelp fra kommunen
 • hjelpemidler
 • kommunikasjon
 • fremtidsfullmakt og  lovverk. 

Vi samarbeider med geriater fra sykehuset som underviser om de ulike demenstypene, sykdomsforløp og medisiner.

Informasjon om påmelding til pårørendeskolen blir lansert på hjemmesiden til Rana kommune.