Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i Rana kommune kan bistå med kartlegging av mulig begynnende demenssykdom, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Hva gjør hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, tildelingskontoret og annet helsepersonell i kommunen. Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demenssykdom, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende.

Teamet kan bistå med:

 • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demenssykdom. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
 • råd og veiledning
 • oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten
 • tilrettelegging i daglige aktiviteter, herunder enkle hjelpemidler og dagtilbud
 • oppfølging

Hvordan henvise til hukommelsesteamet?

 • Snakke med fastlegen til den det gjelder
 • Sende bekymringsmelding skriftlig eller per telefon til tildelingskontoret
 • Personen selv kan ta kontakt
 • Hjemmetjenesten eller annet helsepersonell

 

Pårørendeskole 2022

Pårørendeskolen - for de som er pårørende til mennesker med demenssykdom.

Pårørendeskolen høsten 2022 vil være 4 tirsdager i november. Undervisningen vil være på Selfors sykehjem, stua i 2.etasje, oppstart kl 18.00.

Kursavgift: 200 kr.

 • 08.11.22 - Undervisning med geriater Dag Ole Aanderbakk
 • 15.11.22 - Undervisning med geriater Dag Ole Aanderbakk fortsetter
 • 22.11.22 - Undervisning om kommunikasjon og pårørendebelastning
 • 29.11.22 - Undervisning om lovverk, og hva kommunen kan tilby av tjenester.


Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demenssykdom og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demenssykdom, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

For påmelding eller mer informasjon: Ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 751 46680

Eller send mail til: Tildelingskontoret@rana.kommune.no