Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet i Rana kommune kan bistå med kartlegging av mulig begynnende demenssykdom, og kan gi råd og veiledning til enkeltpersoner og pårørende.

Hva gjør hukommelsesteamet?

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, hjemmetjenesten, tildelingskontoret og annet helsepersonell i kommunen. Hukommelsesteamet bidrar der det er mistanke om begynnende demenssykdom, og har hovedfokus på personer over 65 år, og deres pårørende.

Teamet kan bistå med:

  • Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demenssykdom. Kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Det er derfor viktig at det er samarbeid med fastlegen hele veien.
  • råd og veiledning
  • oversikt over tjenestetilbudet fra pleie- og omsorgstjenesten
  • tilrettelegging i daglige aktiviteter, herunder enkle hjelpemidler og dagtilbud
  • oppfølging

Hvordan henvise til hukommelsesteamet?

  • Snakke med fastlegen til den det gjelder
  • Sende bekymringsmelding skriftlig eller per telefon til tildelingskontoret
  • Personen selv kan ta kontakt
  • Hjemmetjenesten eller annet helsepersonell

 

Pårørendeskole
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demenssykdom kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demenssykdom og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demenssykdom, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

 

Pårørendeskole 2021

Rana kommune ved hukommelsesteamet arrangerer kurs for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Kurset går over 4 kvelder.

Oppstart :12 oktober 2021 kl 18.00

Sted :Selfors sykeheim

Kursavgift :200 kr

 

Program:

12 oktober: undervisning om demenssykdom ,symptomer  og behandling

19 oktober: undervisning om demenssykdom, symptomer og behandling

27 oktober: informasjon om kommunens tilbud, aktuelle hjelpemidler og lovverk

3 november: undervisning om kommunikasjon med personer med demens

 

 

Påmelding til tildelingskontoret, telefon:  75 14 66 80

Mail: tildelingskontoret@rana.kommune.no