Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er praktisk hjelp i hjemmet og et tilbud til deg som er avhengig av hjelp og bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om praktisk bistand eller hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Du kan blant annet få hjelp til:

  • personlig stell og hygiene
  • rengjøring
  • klesvask

 

Slik søker du helse og omsorgstjenester

 

Søk hjemmehjelp   Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)

Hva koster det 

Alle som får hjemmehjelp må betale en egenandel. Egenandelen regnes ut fra inntekt og fastsatte satser.

Betalingssatser for praktisk bistand og opplæring hjemmet 2022
Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag: Minstepris og pris per time: Makspris per måned:
Under 2G (222 954 kr): 116 kr 220 kr
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 7 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 7 timer per måned
2G til 3G (222 954 kr til 334 431 kr): 252 kr 1 764 kr per måned
3G til 4G (334 431 kr til 445 908 kr): 404 kr 2 828 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 8 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 8 timer per måned
4G til 5G (445 908 kr til 557 385 kr): 432 kr 3 456 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 9 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 9 timer per måned
Fra 5G (557 385 kr): 432 kr 3 888 kr per måned
G= Grunnbeløpet i folketrygden, pr. 01.05.21 er 1G 111 477 kroner. Betaling per time skal ikke overstige selvkost, som i 2022 er 432 kroner per time.