Hvem kan få hjemmehjelp?

Du kan søke om praktisk bistand eller hjemmehjelp hvis du har behov for hjelp til dagliglivets gjøremål på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Du kan blant annet få hjelp til:

  • personlig stell og hygiene
  • rengjøring
  • klesvask

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva koster det 

Alle som får hjemmehjelp må betale en egenandel. Egenandelen regnes ut fra inntekt og fastsatte satser.

Betalingssatser for praktisk bistand og opplæring hjemmet 2021
Husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag: Minstepris og pris per time: Makspris per måned:
Under 2G (202 702 kr): 108 kr 215 kr
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 7 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 7 timer per måned
2G til 3G (202 702 kr til 304 053 kr): 235 kr 1 645 kr per måned
3G til 4G (304 053 kr til 405 404 kr): 377 kr 2 640 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 8 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 8 timer per måned
4G til 5G (405 404 kr til 506 755 kr): 419 kr 3 352 kr per måned
Minstepris og pris per time for hjelp inntil 9 timer per måned Pris for abonnement, hjelp fra 9 timer per måned
Fra 5G (506 755 kr): 419 kr 3 771 kr per måned
G= Grunnbeløpet i folketrygden, pr. 01.05.20 er 1G 101 351 kroner. Betaling per time skal ikke overstige selvkost, som i 2020 er 419 kroner per time.