Miljøtjenesten

Miljøtjenesten er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Formålet er at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt hverdag

Hvem kan søke?

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand i dagliglivet kan du søke om tilbudet. Du kan eie / leie leilighet eller bo i en av kommunens tilrettelagte boliger.

Ditt hjelpebehov blir vurdert sammen med deg, pårørende eller verge. Tjenesten innvilges timebasert i form av vedtak fra kommunen.

Hva tilbyr vi?

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov. Den kan bestå av
            - motiverende samtaler
            - hjelp til å være selvstendig i dagliglivet
            - praktisk hjelp til det du ikke klarer selv
            - hjelp til legemiddelhåndtering
            - personlig hygiene
            - økonomiveiledning

Hva er praktisk bistand?

Praktisk bistand er tjenester til deg som av ulike årsaker trenger hjelp i det daglige. Miljøtjenesten kan veilede, tilrettelegge og bistå deg med praktiske gjøremål, bruk av ulike offentlige tjenester og tilbud. Miljøtjenesten kan også hjelpe deg i forhold til deltakelse i sosiale aktiviteter, økonomiplanlegging og organisering av hverdagen.

Søk helse- og omsorgstjenester