Boligtjenesten

Hva tilbyr vi?

  • Boligtjenesten yter praktisk bistand og opplæring til personer med psykisk og fysisk funksjonshemning som leier leilighet i et bofellesskap. Et bofelleskap består av flere leiligheter og alle mottar individuelt tilpasset tjeneste. 

Hvem kan få tilbudet?

Boligtjenesten er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Du kan søke om tilbudet fra kommunen dersom du

  • av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • har behov for særlig tilpasset leilighet og tjeneste på grunn av funksjonshemning

Søk helse- og omsorgstjenester