Drosjekort

Drosjekort kalles også TT-kort som står for: tilrettelagt transport. Dette er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede og eldre, som ikke kan bruke vanlig kollektivtransport.

Hvordan søke om drosjekort?

For å søke om drosjekort må du fylle ut en egensøknad på papir, i tillegg må legen din fylle ut en legeerklæring. Søknaden sender du per post eller leveres til: tildelingskontoret i Rana kommune, Mellomvika 5, 8622 Mo i Rana

 

Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober hvert år. 

Søknadsskjema drosjekort

 

Utvidet drosjekort

Den utvidede drosjekort ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, et tilbud på om lag 200 enkeltreiser per år. For å søke om utvidet drosjekort brukes samme søknadsskjema som ved vanlig drosjekort.

 

Mer informasjon

For å lese mer om drosjekort og utvidet drosjekortordning følg linken til Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune