Bakeribygget

Bakeribygget er et dagtilbud for arbeid og aktivitet innenfor psykisk helse og/eller rusproblematikk. Vi har fokus på friskhetstenking og de ressurser mennesker allerede har. Målgruppen er voksne mellom 18 og 75 år som har ovennevnte utfordringer.

Det er et krav at brukerne av tilbudet skal fungere selvstendig. De må også delta aktivt og kunne tilegne seg ny kunnskap på kurs, gruppeaktiviteter og arbeidstiltak. 

Hvordan benytte deg av våre tjenester?

Du kan sende inn en søknad på skjemaet  søknad om helse og omsorgstjenester , eller du kan henvende deg til oss på tlf. 952 54 355 eller 948 78 864, så veileder vi deg i hvordan du kan motta tjenester herfra. Tjenesten er vedtaksbasert.

Vi har fokus på friskhetstenking og de ressurser mennesker allerede har. Her blir du møtt med forståelse og respekt hvor mestring og tilhørighet står i fokus. Vårt mål er å kunne gi deg, som har psykiske og sosiale utfordringer, en meningsfylt tilværelse. Brukermedvirkning er også en viktig del av Bakeribyggets filosofi der du selv er med å forme og drifte huset, noe som vil være med på å øke trivselen og opplevelsen av tilhørighet.

Det er også mulig å leie Bakeribygget til møter og arrangementer. Send oss gjerne en mail til  bakeribygget@rana.kommune.no.

Trenger du hjelp til et arbeid?

Du kan ringe oss og avtale pris på telefon 952 54 383. Vi er rimelig i pris da vårt mål er å gi mennesker en meningsfull hverdag. Pris avtales på forhånd. Enten fastpris eller per time. Arbeidet blir utført på en god og trygg måte for deg, samtidig hjelper du andre. 

Kom innom oss

I Bakeribyggets første etasje finner du en flott kafè med interiør fra gamle dager. Her får du blant annet servert tradisjonsmat fra Rana. Kafeèn driftes av brukere og ansatte, og er ellers åpen for alle gjester. 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag er kafeèn i første etasje åpen for alle mellom kl. 10.00 og 15.00. 
Tirsdag er åpningstiden fra kl. 10.00 til kl. 14.00

 

  

 

Følg gjerne Bakeribygget på facebook

Gruppeaktiviteter

Turer

Hvert år arrangeres det flere dagsturer med naturopplevelser og mestring som mål. Det er også tilbud om kortere turer i løpet av året.

Kunst og kultur

Kunst og kultur kan gi glede og økt livskvalitet. På fredagene har vi kaffe med kulturinnslag på Bakeribyggets egen scene. I løpet av året arrangeres det kunstutstillinger i både første og andre etasje. Hvert år arrangerer huset sin egen Bakeribyggfestival i samarbeid med 4/4 forum for takt og tone.

Brukerstyrte tilbud

Dagsverk

Dagsverk er et kommunalt lavterskeltiltak rettet mot mennesker med rusavhengighet, og har tilholdssted på Bakeribygget. Du kan lese mer om Dagsverk her.

Velkommen til oss 😊