Dagtilbud i Rana kommune

Et dagtilbud inneholder sosiale og fysiske aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med trygghet og samvær.

 

Kommunen har ingen lovfestet plikt til å gi deg et dagaktivitetstilbud. Kommunen vurderer bistandsbehovet ditt, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurdere om dagaktivitetstilbud vil være en hensiktsmessig tjeneste.

Kommunen kan velge å tilby hele, eller deler av de tjenestene du har behov for, som et dagaktivitetstilbud.

Les mer om de forskjellige dagtilbudene Rana kommune har å tilby: