Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for deg som har sterk funksjonshemning, og har langvarig behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. 

Hva er en brukerstyrt personlig assistent ordning?

I en BPA-ordning har du selv arbeidslederrollen, og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i samsvar med dine behov. Du styrer selv hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider.  Er du sterkt funksjonshemmet eller har et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

Søk om BPA her. Hvis du søker BPA på vegne av andre må det fylles ut et fullmakt skjema (PDF, 70 kB).

 

 

Leverandører av BPA ordninger som Rana kommune samarbeider med 

Følgende firma har fått konsesjon for å være leverandør av BPA-tjenester i Rana kommune fra 07.07.23 og i inntil 3 år.

Aberia Omsorg AS

AssisterMeg AS

BPA Nord

Ecura BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse

Human Care AS (Humana)

JAG Assistanse AS

Medvind Assistanse AS

MIO BPA AS

Prima Assistanse AS

Uloba Independent Living Norge SA