Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er for deg som har sterk funksjonshemning, og har langvarig behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. 

Hva er en brukerstyrt personlig assistent ordning?

I en BPA-ordning, har du selv arbeidslederrollen og ansvaret for organisering av arbeidsoppgavene i samsvar med dine behov. Du styrer selv hvem som skal være assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider.  Er du sterkt funksjonshemmet eller har et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv.

 

 

Søk om BPA  Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)

 

Leverandører av BPA ordninger som Rana kommune samarbeider med 

Aberia

Stendi