Avlastning, korttidsplasser og rehabilitering

Avlastningsopphold


Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omfattende omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får da et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe: Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier: Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Oppgaver som kan tas i betraktning , er blant annet om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid, om  arbeidet er mer belastende enn vanlig, og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris: Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

 

Korttidsopphold

Trenger du opptrening etter sykdom eller skade, kan du søke om opphold ved Ytteren eller Selfors korttidsenhet. 

Målgruppe: Personer som er svekket etter sykdom eller skade, og har behov for å gjenvinne fysiske funksjoner. Målet er at personen skal tilbake til sitt hjem etter oppholdet.

 

Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold kan være etter sykdom, planlagt operasjon eller skade. Formålet med oppholdet er rehabilitering og at man skal hjem etter oppholdet.

Målgruppe: Personer som kommer direkte hjemmefra eller som en forlengelse av sykehusopphold  

 

Priser opphold i institusjon
Type opphold: Pris:
Korttidsopphold Rehabliteringsopphold 193 kroner per døgn.
Korttidsopphold ut over 60 døgn: Egenbetaling for langtidsopphold, som regnes ut etter inntekt.
Avlastningsopphold: Gratis.
Ø.H.D - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Inntil 5 døgn gratis.