Avlastning, korttidsplasser og rehabilitering

Avlastningsopphold


Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omfattende omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får da et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe: Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Kriterier: Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Oppgaver som kan tas i betraktning , er blant annet om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid, om  arbeidet er mer belastende enn vanlig, og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Pris: Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

 

Korttidsopphold

Trenger du opptrening etter sykdom eller skade, kan du søke om opphold ved Ytteren eller Selfors korttidsenhet. 

Målgruppe: Personer som er svekket etter sykdom eller skade, og har behov for å gjenvinne fysiske funksjoner. Målet er at personen skal tilbake til sitt hjem etter oppholdet.

Kriterier: 

Pris:

 

Rehabiliteringsopphold

Rehabiliteringsopphold kan være etter sykdom, planlagt operasjon eller skade. Formålet med oppholdet er rehabilitering og at man skal hjem etter oppholdet.

Målgruppe: Personer som kommer direkte hjemmefra eller som en forlengelse av sykehusopphold