Avlastning

Hvem kan få avlastning?

Pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver for eget barn kan få tilbud om avlastning fra kommunen. Tilbudet er gratis.

Gardsbakken avlastningsbolig

Gardsbakken avlastningsbolig ligger på Gruben. De ansatte har lang erfaring innen avlastning, og god kompetanse for ulike behov. På Gardsbakken legger vi vekt på individuell oppfølging, tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere. Vi prøver å tilpasse avlastningsoppholdet så langt som mulig til de pårørendes behov.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med miljøterapeutisk avdeling. 

Privatavlasting

Privatavlastning innebærer at en privatperson engasjeres som oppdragstaker og tar over omsorgen i korte perioder. Mange familier velger selv å rekruttere avlastningsfamilie-person, da de opplever det som en trygghet at de kjenner hverandre og ikke ønsker å overlate omsorgen til fremmede personer.
Vi har også ansvar for å følge opp og veilede avlastere. 


Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du/dere får avhenger av behovet. Det kan variere fra noen få timer til døgn i måneden.
Omfanget vil blant annet avhenge av hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, og hvilke andre tjenester dere har.

 

Søk avlastning   Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)