Helseparken i Rana

Helseparken skal bidra til å bedre pasienters livskvalitet og funksjonsevne fysisk, psykisk og sosialt, slik at den enkelte kan ta ansvar for egen helse og hverdag og dermed få bo lengst mulig hjemme.

Søk opphold her

Helseparken i Rana holder til i 5. etg. på Helgelandssykehuset Rana.
 

Besøksadresse: Sjøforsgata 36, 8613 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana