Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - Ø.H.D

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er en kommunal akutt tjeneste i Helseparken.

For å bli innlagt ved en Ø.H.D-enhet, er det nødvendig med henvisning eller innleggelsesskriv fra lege.

Som pasient kan du forvente at du blir ivaretatt av helsepersonell gjennom hele døgnet.

Oppholdet har som oftest en varighet på fem dager, men kan forlenges dersom det er behov for dette.

Dersom det blir aktuelt med forlengelse av oppholdet, eller behov for et annet kommunalt opphold, tar personalet kontakt med en saksbehandler i kommunen. Pasient og pårørende vil bli informert og inkludert i prosessen videre.