Lover og forskrifter

Lenke til: Helse og omsorgstjenesteloven

Lenke til: Pasient og brukerrettighetsloven

Lenke til: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, Rana

Lenke til: Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester