Avlastningsopphold

Vi kan innvilge avlastningsopphold for deg som bor sammen med pårørende som yter deg særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvem kan få avlastningsopphold i sykehjem:

Retten til avlastningstiltak gjelder alle som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorgen, og ikke den som trenger omsorg.

I hovedsak gir vi avlastningsopphold for pårørende som bor sammen med pasient eller bruker og ivaretar omfattende omsorgsbehov. Vi gir avlastningsopphold for en tidsbegrenset periode.

Det er viktig å skille mellom avlastning med bakgrunn i omsorgsgivers behov for avlastning og korttids­opphold i institusjon på grunn av den hjelpetrengendes eget behov.
Avlastning er hjelp til omsorgsyter, mens korttidsopphold er helsehjelp til den hjelpetrengende.

Det er saksbehandleren som vurderer om hjelpebehovet dreier seg om:

  • Pårørendes behov for avlastning fra sine omsorgsoppgaver eller
  • Pasientens egne behov for helsehjelp

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende.

 

Søk avlastningsopphold    Fullmakt skjema (PDF, 70 kB)