Rehabiliteringstjenesten

Rehabiliteringstjenesten skal gi personer med funksjonsproblemer mulighet til å oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Tjenesten skal fremme helse og livskvalitet.